หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

PNK ACCOUNTING

คิดราคายุติธรรมและเน้นบริการที่รวดเร็วทันใจต่อผู้ใช้บริการ

รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษี
ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปลี่ยนแปลงบริษัท จดเลิกบริษัท

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ยื่นแบบประกันสังคม วางแผนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร

ให้บริการรับ-ส่งเอกสารทางการบัญชีและเอกสารด้านภาษีและจดทะเบียนอื่นๆ
โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการรับ-ส่งเอกสารตามวันเวลาที่กำหนด เป็นประจำทุกเดือน

รับทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร ให้คำปรึกษาฟรี!

บริการของเรา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี รายเดือน รายปี
ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน วางแผนภาษี

ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชีบริษัท ห้างฯ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ( CPA )

จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วางแผนธุรกิจก่อนดำเนินการ

จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
กับกรมสรรพากร วางแผนภาษีก่อนดำเนินการ

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง,ลูกจ้าง
จัดทำเงินเดือน ภงด.1
ประกันสังคม / สรรพากร

ต้องการจดทะเบียนบริษัท/ห้างฯ ภายใน 1 วัน

ทำไมต้องเลือกเรา ?

“ เราเป็นสำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ”
ปัจจุบันมีบริษัทที่รับจัดทำบัญชีอยู่จำนวนมาก แต่มีเพียง 169 ราย ณ เดือนสิงหาคม 2565 ที่ได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ

บทความล่าสุด

คำชื่นชมจากลูกค้า