ค่าน้ำมันรถสามารถเคลมภาษีซื้อได้ หรือ ไม่ ?

ค่าน้ำมันรถสามารถเคลมภาษีซื้อได้ หรือ ไม่ ?

ค่าน้ำมันรถสามารถเคลมภาษีซื้อได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้

  • ค่าน้ำมันของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ไม่สามารถเคลมภาษีซื้อ (เคลมได้แต่รถเชิงพาณิชย์เท่านั้น)
  • มีการบันทึกเลขทะเบียนรถที่เติมน้ำมันไว้ในใบกำกับภาษี
  • เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปเท่านั้น
  • ควรมีการจัดทำบันทึกการเดินทางของรถแต่ละคันในแต่ละวันว่าใช้รถในการทำอะไรบ้าง ( เผื่อสรรพากรมาขอตรวจสอบ และต้องนำมาใช้กับรถของกิจการหรือรถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้หรือยินยอมให้ใช้ )

ในอดีตรถยนต์กระบะ 4 ประตูถูกจัดอยู่ในพิกัดของ “รถยนต์นั่ง” ดังนั้นในอดีตใครที่ซื้อรถกระบะ 4 ประตูมา จะไม่สามารถขอภาษีซื้อคืนจากกรมสรรพากรได้ แต่ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ได้เปรียบพิกัดอัตราภาษีสรรพสามติของรถกระบะ 4 ประตูใหม่ ไม่ให้ถือเป็นรถยนต์นั่งแล้ว ดังนั้นจึงสามารถเคลมภาษีซื้อได้แล้ว แต่มีเงื่อนไขว่ารถยนต์กระบะต้องออกแบบให้มีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กก. ที่มีความจุของกระบอกสูงไม่เกิน 3,250 ลบ.ซม.

ที่มา : เพจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี