ค่าน้ำมันรถสามารถเคลมภาษีซื้อได้ หรือ ไม่ ?

ค่าน้ำมันรถสามารถเคลมภาษีซื้อได้ หรือ ไม่ ?

ค่าน้ำมันรถสามารถเคลมภาษีซื้อได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้

  • ค่าน้ำมันของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ไม่สามารถเคลมภาษีซื้อ (เคลมได้แต่รถเชิงพาณิชย์เท่านั้น)
  • มีการบันทึกเลขทะเบียนรถที่เติมน้ำมันไว้ในใบกำกับภาษี
  • เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปเท่านั้น
  • ควรมีการจัดทำบันทึกการเดินทางของรถแต่ละคันในแต่ละวันว่าใช้รถในการทำอะไรบ้าง ( เผื่อสรรพากรมาขอตรวจสอบ และต้องนำมาใช้กับรถของกิจการหรือรถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้หรือยินยอมให้ใช้ )

ที่มา : เพจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี