เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท พีเอ็นเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริหารงานโดย คุณกัญจน์รัตน์ ตั้งปั้นธรรม (กรรมการผู้จัดการ) รับทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ ปิดงบการเงิน วางแผนให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญ ในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง โดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และคุณภาพของการให้บริการ

  • จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 (ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี)
  • บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • พนักงานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางบัญชี
  • รักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าสูงสุด

องค์กร

เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการที่รวดเร็ว และทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การพัฒนาระบบงาน

เราไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาระบบงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ระบบงานของเราไม่เพียงแต่แค่บันทึกบัญชี และแสดงงบการเงินแต่ละปีของลูกค้าเพื่อนำส่งหน่วยงานต่างๆ เท่านั้น งานของเราเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มาของกิจการ ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลประกอบการในแต่ละปี เพื่อได้วางแผนการดำเนินงาน และวางแผนด้านภาษีอากรต่อไปได้

นโยบายคุณภาพของ PNK​

“ถูกต้อง รวดเร็ว คุณภาพ” ให้บริการด้านบัญชีอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าตามกำหนดเวลา การบริการจัดทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ใบสภาวิชาชีพบัญชี-261167

นิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี

PNK เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย PNK เป็นนิติบุคคลที่มีการวางหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า_181169

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

PNK เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ เป็นสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการทำงานทุกปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้รับการอนุมัติ และได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีเป็นลำดับที่ 101 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 อ้างถึงหนังสือรับรองเลขที่ 101-19-11-2557-01
รับทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร ให้คำปรึกษาฟรี!

วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567

ลำดับ

วันหยุด

วันที่

จำนวนวัน

1

วันขึ้นปีใหม่

1 มกราคม

1

2

วันสงกรานต์ (หยุดชดเชยวันที่ 13-14)

12-16 เมษายน

2

3

วันแรงงานแห่งชาติ

1 พฤษภาคม

1

4

วันวิสาขบูชา

22 พฤษภาคม

1

5

วันหยุดหลังปิดงบ

31 พฤษภาคม

1

6

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

3 มิถุนายน

1

7

วันอาสาฬหบูชา (หยุดชดเชยวันที่ 20)

22 กรกฎาคม

1

8

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (หยุดชดเชยวันที่ 28)

29 กรกฎาคม

1

9

วันแม่

12 สิงหาคม

1

10

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (หยุดชดเชยวันที่ 13)

14 ตุลาคม

1

11

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม

1

12

วันสิ้นปี

30-31 ธันวาคม

2รวม

14 วัน