อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการทำบัญชี รายเดือน

อัตราค่าทำบัญชี รายปี

 • PNK-1  7,000 บาท

  / ปี

  จำนวนรายการค้าต่อปี (0-30 รายการ)
  จัดส่งเอกสารประกอบการลงบัญชี (1 ปี/ครั้ง)
  ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกิจการ
  แบบภาษี ภงด.50/51 งบการเงิน
  สมุดรายวัน 5 เล่ม
  งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
  ทะเบียนทรัพย์สิน
  ภธ.40 ดอกเบี้ยเงินยืมกรรมการ
  การนำส่งงบการเงิน-DBD E-filing (2,000)


  ขอใบเสนอราคา
 • PNK-2

   

  13,000 บาท

  / ปี
   

  จำนวนรายการค้าต่อปี (31-60 รายการ)
  จัดส่งเอกสารประกอบการลงบัญชี (6 เดือน/ครั้ง)
  ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกิจการ
  แบบภาษี ภงด.50/51 งบการเงิน
  สมุดรายวัน 5 เล่ม
  งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
  ทะเบียนทรัพย์สิน
  ภธ.40 ดอกเบี้ยเงินยืมกรรมการ
  การนำส่งงบการเงิน-DBD E-filing (2,000)


  ขอใบเสนอราคา
 • PNK-3

   

  20,000 บาท

  / ปี

  จำนวนรายการค้าต่อปี (61-120 รายการ)
  จัดส่งเอกสารประกอบการลงบัญชี (3 เดือน/ครั้ง)
  ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกิจการ
  แบบภาษี ภงด.50/51 งบการเงิน
  สมุดรายวัน 5 เล่ม
  งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
  ทะเบียนทรัพย์สิน
  ภธ.40 ดอกเบี้ยเงินยืมกรรมการ
  การนำส่งงบการเงิน-DBD E-filing (2,000)


  ขอใบเสนอราคา
รับทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร ให้คำปรึกษาฟรี!

ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างค่ะ ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อออกใบเสนอราคาค่ะ

Quotation Form